משלוחים

מדיניות משלוחים ואספקה

אפשרויות משלוח

איסוף ליום העסקים הבא

א. במהלך ההזמנה ניתן לבחור באיסוף ליום העסקים הבא של המוצרים שנרכשו באתר "שאול תמרוקים" בסניף בירושלים מחנה יהודה 49

ב. הזמנה שבוצעה בימים א'-ד' החל מהשעה 20:00 תחשב כאילו בוצעה ביום שלמחרת ולפיכך תסופק בהתאם

הזמנה שבוצעה החל מיום ד' בשעה 20:00 ועד ליום ה' ב20:00 תסופק ביום ו' הזמנה שבוצעה ביום ה' –החל מהשעה 20:00 ועד יום ו' בשעה 12:00 תסופק ביום א' 

הזמנה שבוצעה ביום ו' החל המשעה 12:00 ובמוצ"ש תסופק ביום ב'

ג. עם הגעת המשלוח לסניף הנבחר יישלח ללקוח דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS למספר הטלפון אותו מסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ליידע אותו בדבר הגעת המשלוח לסניף, והלקוח יוכל להגיע לסניף ולאסוף את המשלוח בקופה (על-פי האמור בדואר האלקטרוני ו/או בהודעת ה-SMS).

ד. על הלקוח לאסוף את המוצרים מהסניף הנבחר תוך 7 ימי עסקים שכן באם הלקוח לא יגיע תוך המועד האמור, "שאול תמרוקים" תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול על סך 18.90 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור שאול תמרוקים תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.

שילוח ליום העסקים הבא

א. במהלך ההזמנה ניתן לבחור במשלוח באמצעות שילוח ליום העסקים הבא לבית הלקוח לכתובת בישראל הנכללת ברשימת אזורי המשלוח של שאול תמרוקים בלבד. רשימת היישובים אשר לא ניתן לבצע אליהם משלוח מאתר שאול תמרוקים מפורטת בלינק הנ"ל.

ב. על אף האמור, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק משלוחים לישובים מסוימים בישראל (לרבות על-פי הנחיות ומדיניות חברת המשלוחים החיצונית) למרות שנכללים ברשימת אזורי המשלוח של "שאול תמרוקים

ג. עלות המשלוח הרגילה היא 18.9 ₪ ובכל הזמנה על סך יותר מ-350 ₪ המשלוח יהיה בחצי מחיר כלומר 9.9 עלות.

הזמנה שתחול מהשעה 12:00תחשב כאילו בוצעה ביום שלמחרת ותסופק באמצעות שליח ביום שאחר זה

ה. ביום בו אמור המשלוח להגיע ללקוח תשלח לו הודעת SMS ופרטי השליח לתיאום מסירת המשלוח

ז. לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה באותה כתובת במועד שתואם בינו לבין השליח יחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר (אם חויב), וזאת אף אם המשלוח המקורי היה ללא דמי משלוח מכל סיבה שהיא

ח. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בפרטי הקשר שמסר בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, "שאול תמרוקים" תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול על סך 16 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור שאול תמרוקים תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.

ט. מובהר בזאת כי ימי חול המועד, ערבי חג וחגים ייחשבו לצורך האמור כימי ו' ושבת בשינויים המחויבים ולפי העניין